Inloggen

Resultaten

T 28
Programmabegroting 2019-2022
M 29
Prestatie-indicatoren
M 32
Inzameling gebruikte luiers voor recycling
T 47
Delen resultaten onderzoek huisadvocaat naar contract Fam Van Leeuwen uit 1994
M 38
Motie Vreemd aan de Orde van de Dag Bescherming Weidevogels LPL
T 49
Programma informatiebeveiliging informatie delen met raad
T 19/52
Plan van aanpak m.b.t. dienstverlening richting inwoners
T 19/55
Organiseren avond omtrent Verkeersveiligheid met omwonenden Hoofdstraat
T 19/59
Projecten in Leiderdorp die mogelijk effect ondervinden van PAS (Programma Aanpak Stikstof)
M 28
Actieprogramma eenzaamheid

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Raadsvergadering

27-01-2020

Raadsvergadering

27-01-2020

Raadsvergadering

27-01-2020

Raadsvergadering

27-01-2020

Raadsvergadering

27-01-2020

Raadsvergadering

27-01-2020

Raadsvergadering

27-01-2020

Raadsvergadering

27-01-2020

Raadsvergadering

27-01-2020

Raadsvergadering

27-01-2020

Export LTA naar Excel