Inloggen

Toezegging

T 2020-06 007
Rekenkamerrapport Klachtenbehandeling
Afgedaan
T 2020-01 001
Jeugdhulp gemeentelijke toegang monitoring
Alert
T 2020-10 015
Woordvoerdersoverleg Beleidsplan Participatiewet
Alert
T 2020-07-008
Week van de Democratie Leiderdorp
T 2020-09 011
Gevaarlijke situatie Rhijnvreugdbrug
T 2020-10 012
Rondje Leiderdorp in het kader van de mobiliteit
T 27
Programmabegroting 2019-2022
T 2020-10 016
Stand van zaken Beleidsplan Participatiewet
T 2020-07-009
Presentatie Stichting Leergeld op informatieavond raad
T 2020-11 017
Bedanken medewerkers voor extra inzet tijdens coronacrisis

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

Raadsvergadering

18-06-2020 t/m 25-01-2021 (Afgedaan)

Raadsvergadering

22-02-2021

Raadsvergadering

24-02-2021

Raadsvergadering

29-03-2021

Raadsvergadering

30-03-2021

Raadsvergadering

20-04-2021

Raadsvergadering

30-06-2021

Raadsvergadering

05-07-2021

Raadsvergadering

12-07-2021

Raadsvergadering

12-07-2021

Export LTA naar Excel